OZON: https://www.ozon.ru/seller/health-tea-house-183428/ JOOM: https://www.joom.ru/ru/stores/60a3c62b11331ccb4e73df67
X
Your position: Home / Puer Tea / Xia Guan

Xia Guan

Newsletter
About the latest offers and deals Subscribe today!
Narrow by:
Puer Type
Raw Puer, Sheng Puerh Ripe Puer, Shu Puerh
Brand
Yi Pin Tang FullChea Other Brands Lan Ting Chun Haiwan TuLin Xia Guan TAETEA (Da Yi) Jin Ju Ding He Long Hao Mengku Nanjian Phoenix Shuang Tian Hao Fu Hai Lao Man E Ba Jiao Ting Puzwei Zhong Cha Xing Hai Caicheng other brand
Production Date (year)
2014 2000 2008 2015 2012 2016 2003 2009 2017 2013 2011 2021/2022 2010 2006 2008/2009/2010 2019 2007 2008/2009 2018 2016/2019 2012/2013 2016./2017 2013/2014 2004 2017/2020 2005 2011/2012 2019/2021 2017/2019 2020 2021 2018/2019 2022 2023 2024
Net weight
357g 50g / 100g / 250g / 500g 100g 500g 300g 250g 200g 125g 400g 45g 380g 145g 1000g 150g 975 975 336g 75g 338g 180G 188g 80g 50g 120g 40g 170g
Grade
AAA AAAAA A AAAA AA
QS (China quality safety certificate)
5300 1401 0002 5301 1401 0247 5329 1401 0256 5328 01401 0506 SC11453282209547 5329 1401 0256   5328 1401 0141 5327 1401 0538 5335 1401 0961 5327 1401 0293 5328 1401 0658 5328 1401 1108 5328 1401 0505 5335 1401 0858 5335 1401 0419 5335 1401 1084 5301 1401 0283 5335 1401 0080 5304 1401 0917 5327 1401 0221 5328 1401 0044 5328 1401 0230 5328 1401 0143 5328 1401 6699 5328 1401 0472 5328 1401 0300 5301 1401 0066 5328 1401 0502 5328 1401 0130 5329 1401 0004 SC11453282228141 5328 1401 1627 SC11453080205182 SC11453010304493 SC11453092541280 SC11453018137408 530114010066 5329 1401 0886 SC11453080210821 SC11453042506058 5300 1401 0115 SC11453080005182 SC11453292611221 533514011084 SC11453011119542 SC11453282211110 SC11453092315428 SC11453011137581 5335 1401 0096 SC11445040300167 SC11453282223436 SC11453010100359 SC11453011251189 SC11453282218162
Shelf Life
The longer the better 12 months
Packaging
tinfoil Cotton Paper Bag Box Bulk Gift Package
Xiaguan 2017 Shu Puerh Lao Pao Ripe Pu Erh Cake 357g Sale
$22.50 $28.41
Add to Wishlist (24)
2014 Xiaguan Raw Puer Flying Hard Compressed Sheng Puer Tea 357g Sale
$24.51 $30.94
Add to Wishlist
Xiaguan 2011 Raw Puerh Tuocha "Kai Men Hong" Box/Without Box Tea Puer Tea 250g Sale
$19.71 $28.44
Add to Wishlist
Xiaguan 2014 Yunnan Tuocha Tea "The Year of Horse" Premium Raw Pu Erh Tuo Cha 100g Sale
$9.38 $10.98
Add to Wishlist (1)
Xiaguan 2014 Chinese Raw Puer Tea "Yin Cang Yu Er" Tuocha Tea 100g Sale
$8.10 $11.68
Add to Wishlist
Xiaguan 2013/2014 Aged Tea Iron Cake Gao Yuan Chen Sheng Puerh 357g Sale
$22.97 $29.00
Add to Wishlist (5)
2014 Xia Guan Specially Made Sheng Pu-erh Tea Te Ji Tuo Cha Raw Pu-erh Tea Cake Boxed 100g Sale
$8.60 $10.86
Add to Wishlist (3)
Xiaguan Baoyan 2015 yr Raw Puer Yunnan Fang Cha Square Pu Erh Tea Brick 125g Sale
$8.64 $12.48
Add to Wishlist
Xiaguan Baoyan 2014 Yun Nan Bing Cha Raw Puer Iron Cake organic Pu Erh Tea 125g Sale
$11.29 $16.30
Add to Wishlist (2)
Xiaguan Tuo Tea 2017 Yunnan Special-grade Raw Tuocha Pu Erh Tuo Cha 100g Sale
$7.50 $9.47
Add to Wishlist (6)
Xia Guan 2018 Pu Erh Tuo Cha Yunnan Tuocha Xiao Fa Tuo Ripe Pur Tea 100g Sale
$8.44 $10.65
Add to Wishlist (12)
Xia Guan 2011 Tuocha Tea Nannuo Gong Tuo Tribute Tuo Raw Pu Er Tee 100g Sale
$10.66 $15.38
Add to Wishlist (2)
Xiaguan 2012 Tuo Cha Jing Mai Ancient Tea Raw Puer Cha 100g/pcs Sale
$10.66 $13.46
Add to Wishlist (2)
Xiaguan 2011 Sheng Puer Cake Bulang Old Tree Since 1902 Puercha 357g Sale
$29.64 $37.43
Add to Wishlist (6)
Xiaguan 2013 Raw Puh Erh Song He Qizi Chinese Tea Cake 357g Sale
$24.95 $31.50
Add to Wishlist (1)
Xiaguan 2011 Green Pu Erh Jing Mai Early Spring Sheng Tea 357g Sale
$29.56 $42.65
Add to Wishlist (5)
Xia Guan 2012 Raw Pu Erh Tea Ancient Trees Round Tea Pu Erh Cha 400g Sale
$26.10 $32.95
Add to Wishlist (5)
Xia Guan 2012 Raw Pu Er Tee Cangshan Yinhao Yunnan Pu Erh Tea 400g Sale
$27.05 $34.15
Add to Wishlist (6)
Xiaguan 2011 Sheng Tea Cang Er Fangzhuang Brick Aged Tea 250g Sale
$14.35 $20.70
Add to Wishlist (3)