Xia Guan
Dear friends! You can buy tea at our Aliexpress store daily from Pacific Standard Time 04:00 to 17:59.
Your position: Home / Puer Tea / Xia Guan
Newsletter
About the latest offers and deals Subscribe today!
Xiaguan 2006 Raw Pu Erh Tea "Da Zhong Tuocha" Aged Pu Erh Tea 100g Sale
$8.90 $17.81
(0)
Xiaguan 2014 Yunnan Tuocha Tea "The Year of Horse" Premium Raw Pu Erh Tuo Cha 100g Sale
$8.78 $10.98
(1) (1)
Xiaguan 2013 Yunnan Tuocha Tea "The Year of Snake" Raw Pu Erh Tuo Cha 100g Sale
$8.95 $11.19
(1) (3)
Xiaguan 2014 Ripe Tuocha Tea Mushroom Tuo Cha "Bao Yan Jin Cha" Shou Puerh 250g Sale
$15.83 $22.61
(0) (1)
Xiaguan 2014 Raw Tuocha Tea Mushroom Tuo Cha "Bao Yan Jin Cha" Sheng Puerh 250g Sale
$16.28 $23.25
(0)
Xiaguan 2014 Chinese Raw Puer Tea "Yin Cang Yu Er" Tuocha Tea 100g Sale
$8.18 $11.68
(0)
Xiaguan 2014 Aged Tea Iron Cake Gao Yuan Chen Sheng Puerh 357g Sale
$19.85 $24.81
(2)
Xia Guan 2013 Ripe Pu Erh Cake 8663 Qizi Bing Cha Shu Pu`er 357g Sale
$16.57 $20.71
(2) (4)
Xiaguan 2016 Ripe Pu Er Cha Xinhui Tianma Ganpu Mandarin Orange Pu Erh 300g Sale
$26.13 $37.32
(2)
Xiaguan 2015 yr Tuo Tea Fu Lu Shou Xi Tuo Cha Yunan Raw Puer Tuocha 125g Sale
$7.72 $9.65
(2)
Xiaguan 2015 yr Tuo Tea Fu Lu Shou Xi Tuo Cha Yunan Raw Puer Tuocha 125g * 4 Sale
$26.16 $32.70
(0)
Xia Guan 2016 Yr Pur Tea Jia Ji Tuo Cha Raw Puerh Tuo Tea Cake Boxed 100g Sale
$7.10 $8.88
(0) (2)
Xiaguan 2014 Yunnan Tuocha Tea Ripe Puer Mini Tuo cha Gift Packing 3g * 15 Sale
$9.89 $12.37
(0)
Xiaguan 2014 Yunnan Tuocha Tea Raw Puer Mini Tuo cha Gift Packing 3g * 15 Sale
$9.89 $12.37
(3)
Xiaguan 2014 Tuo Cha Gao Yuan Chen Sheng Puerh 100g Gift Packing Sale
$8.39 $10.48
(1) (3)
Xiaguan 2017 Shu Puerh Lao Pao Ripe Pu Erh Cake 357g Sale
$15.28 $19.10
(3) (10)
Xiaguan 2016 yr Shou Puerh First Grade Loose Ripe Puer Te 100 gr/box Sale
$7.99 $11.41
(2) (1)
Xiaguan Baoyan 2015 yr Raw Puer Yunnan Fang Cha Square Pu Erh Tea Brick 125g Sale
$8.73 $12.48
(0)
Xiaguan Baoyan 2014 Yun Nan Bing Cha Raw Puer Iron Cake organic Pu Erh Tea 125g Sale
$8.73 $12.48
(0)
Xiaguan Tuo Tea 2017 Yunnan Special-grade Raw Tuocha Pu Erh Tuo Cha 100g Sale
$6.97 $8.71
(0) (3)