OZON: https://www.ozon.ru/seller/health-tea-house-183428/ JOOM: https://www.joom.ru/ru/stores/60a3c62b11331ccb4e73df67
X
Your position: Home / Puer Tea / TuLin

TuLin

Newsletter
About the latest offers and deals Subscribe today!
Narrow by:
Puer Type
Raw Puer, Sheng Puerh Ripe Puer, Shu Puerh
Brand
Yi Pin Tang FullChea Other Brands Lan Ting Chun Haiwan TuLin Xia Guan TAETEA (Da Yi) Jin Ju Ding He Long Hao Mengku Nanjian Phoenix Shuang Tian Hao Fu Hai Lao Man E Ba Jiao Ting Puzwei Zhong Cha Xing Hai Caicheng other brand
Production Date (year)
2014 2000 2008 2015 2012 2016 2003 2009 2017 2013 2011 2021/2022 2010 2006 2008/2009/2010 2019 2007 2008/2009 2018 2016/2019 2012/2013 2016./2017 2013/2014 2004 2017/2020 2005 2011/2012 2019/2021 2017/2019 2020 2021 2018/2019 2022 2023 2024
Net weight
357g 50g / 100g / 250g / 500g 100g 500g 300g 250g 200g 125g 400g 45g 380g 145g 1000g 150g 975 975 336g 75g 338g 180G 188g 80g 50g 120g 40g 170g
Grade
AAA AAAAA A AAAA AA
QS (China quality safety certificate)
5300 1401 0002 5301 1401 0247 5329 1401 0256 5328 01401 0506 SC11453282209547 5329 1401 0256   5328 1401 0141 5327 1401 0538 5335 1401 0961 5327 1401 0293 5328 1401 0658 5328 1401 1108 5328 1401 0505 5335 1401 0858 5335 1401 0419 5335 1401 1084 5301 1401 0283 5335 1401 0080 5304 1401 0917 5327 1401 0221 5328 1401 0044 5328 1401 0230 5328 1401 0143 5328 1401 6699 5328 1401 0472 5328 1401 0300 5301 1401 0066 5328 1401 0502 5328 1401 0130 5329 1401 0004 SC11453282228141 5328 1401 1627 SC11453080205182 SC11453010304493 SC11453092541280 SC11453018137408 530114010066 5329 1401 0886 SC11453080210821 SC11453042506058 5300 1401 0115 SC11453080005182 SC11453292611221 533514011084 SC11453011119542 SC11453282211110 SC11453092315428 SC11453011137581 5335 1401 0096 SC11445040300167 SC11453282223436 SC11453010100359 SC11453011251189 SC11453282218162
Shelf Life
The longer the better 12 months
Packaging
tinfoil Cotton Paper Bag Box Bulk Gift Package
RU-TuLin Phoenix 2013 Chinese Puer Tea Batch 701 Shu Puer 400g 20%
OFF
Sale
$19.60 $24.49
Add to Wishlist
2019 TuLin Phoenix Sheng Puer Chinese Tea Natural Wild Tree Raw Puer Chinese Tea 380g Sale
$21.00 $26.52
Add to Wishlist (1)
2019 TuLin Phoenix 8503 Raw Puer Chinese Tea Feng Huang Xiang Bing Sheng Puer Chinese Tea 357g Sale
$19.14 $24.17
Add to Wishlist
TuLin Phoenix Shou Puerh 2008 Speciality Tuocha Tea 951 Puer Tea 200g Sale
$23.31 $33.64
Add to Wishlist
TuLin Phoenix 2010 Box Tea Health Tuocha Shen Puer Tuo Cha 125g Sale
$9.67 $12.21
Add to Wishlist (1)
TuLin Phoenix 2011 Shu Puer Tuocha Tea "Ru Yi" Mushroom Ripe Puerh Tuocha 250g Sale
$22.67 $32.72
Add to Wishlist (2)
TuLin Phoenix 2012 Shu Puer "Ancient Tree Puer" King of Tuocha 250g Sale
$19.18 $27.67
Add to Wishlist
TuLin Phoenix 2009 Chinese Tea "Yi Jia" Mushroom Tuocha Shu Puer 250g Sale
$20.67 $29.82
Add to Wishlist
TuLin Phoenix 2011 Yunnan Tuocha Tea "Ji Xiang" Mushroom Tuocha Shen Puer 250g Sale
$22.67 $32.72
Add to Wishlist (1)
TuLin Phoenix 2008 Shou Puerh Tuocha 981 Ripe Pu Erh 100g Sale
$9.85 $12.44
Add to Wishlist (3)
TuLin Phoenix Old Pu Erh Tea 2012 "Special Xiang Bing" 702 Shen Puer Tea 380g Sale
$23.35 $29.48
Add to Wishlist (3)
TuLin Phoenix 2013 Chinese Puer Tea Batch 701 Shu Puer 400g Sale
$24.49 $30.92
Add to Wishlist (12)
TuLin Phoenix 2018 Shen Puer Tea "China Fenghuang" Raw Pu Erh Tea 357g Sale
$40.58 $51.23
Add to Wishlist (6)
TuLin Phoenix 2010  Aged Pu Erh Tea Yunnan Phoenix Tuocha Sheng Puer 100g Sale
$9.07 $18.32
Add to Wishlist (1)
TuLin Phoenix 2011 Ripe Pu Erh Tuo Cha Phoenix Puer Tuocha 801 Pur Tea 100g Sale
$8.39 $16.94
Add to Wishlist (4)
TuLin Phoenix 2007 Raw Pu Erh Tea Jia Ji Tuo 868 Tuocha 100g Sale
$8.73 $17.63
Add to Wishlist
TuLin Phoenix 2007 Organic Pu Erh Tea Phoenix 818 Raw Puer Tuo Cha 100g Sale
$7.53 $15.22
Add to Wishlist
TuLin Phoenix 2005 Chinese Puer Tea Phoenix Premium Raw Tuo Cha Aged Tea 100g Sale
$10.78 $18.14
Add to Wishlist
TuLin Phoenix 2011 Shou Puerh Phoenix 803 Yunnan Pu Erh Tuo Cha 100g Sale
$7.36 $14.87
Add to Wishlist (2)
TuLin Phoenix 2009 Tuocha Tea Yunnan Tuo Cha Raw Puerh 250g Sale
$17.94 $25.88
Add to Wishlist